My Life in Burns »
Transplantation in Turkey »

Kamuoyu Açıklamaları »

 
Prof.Dr. Mehmet Haberal
1944 Rize'nin Pazar ilçesi Subaşı Köyü'nde doğdu.

1954 Zonguldak Gazi İlkokulu'nu bitirdi.

1961 Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi’nde orta ve lise öğrenimini tamamladı.

1967 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi.

1971 Ekim'de Genel Cerrahi alanında uzman oldu.

1973 ABD Galveston, Texas'da Shriner's Yanık Enstitüsü (Shriner's Burns Institute) ve John Seally Hastanesi'nde yanık tedavisi üst ihtisası yaptı.

1974-75 1 Ocak 1974 - 30 Haziran 1975 yılında Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi, Transplantasyon Merkezi'nde transplantasyon üst ihtisası yaptı.

1975 Temmuz'da Hacettepe Üniversite Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü'nde Yanık ve Organ Nakli Ünitelerini kurdu.

3 Kasım'da Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde Türkiye'de ilk kez canlı donörden böbrek naklini gerçekleştirdi.

Dünya Yanık Derneği ulusal temsilcisi seçildi.

1976 Genel Cerrahi alanında Doçent oldu.

1978 10 Ekim'de Avrupa Organ Nakli Vakfı'ndan (Eurotransplant) temin edilen organla Türkiye'de ilk kez kadavradan böbrek naklini gerçekleştirdi.

1979 3 Haziran'da yasalaşan 2238 sayılı kanun ile Organ ve doku nakli yasasının çıkmasını sağladı.

27 Temmuz'da Türkiye'de ilk kez yerli kaynaklı kadavradan böbrek naklini gerçekleştirdi.

26-27 Mayıs 1. Ulusal Yanık Kongresini Ankara'da düzenledi.

1980 4 Eylül'de Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı'nı kurdu.

1982 12 Mart, Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı'na bağlı Ankara'da ilk Hemodiyaliz Merkezi'ni kurdu.

Genel Cerrahi Profesörü oldu.

Dünya Yanık Derneği Yürütme Kurulu üyesi ve aynı derneğin Doğu Akdeniz Bölge temsilcisi seçildi.

1983 Ankara'da ilk organ nakli kongresini düzenledi.

O zamana değin tüm dünyada en fazla 36 saat saklanabilen kadavra böbreklerin soğuk iskemi sürelerini 111 saate kadar uzatılmasını sağlayan çalışmasını yaptı.

Tıbbi alandaki başarılı katkılarından dolayı Sedat Simavi Vakfı, Sağlık Bilimleri Ödülü'nü aldı.

1984 Akdeniz Yanık Kulübü kurucu üyesi seçildi.

Orta Doğu'da organ paylaşımı ve teminini kolaylaştırmak için Orta Doğu Diyaliz ve Organ Nakli Vakfı'nı kurdu.

1985 17-20 Kasım, İstanbul'da Orta Doğu Diyaliz ve Organ Nakli Vakfı'nın ilk kongresini düzenledi.

16 Eylül, Ankara'da Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı Hastanesi'ni kurdu.

Amerikan Yanık Derneği tarafından "EVERETT IDRIS EVANS ÖZEL ÖDÜLÜ" takdim edildi.

1986 Dünya Yanık Derneği Genel Sekreter Yardımcısı seçildi.

Eylül, Haberal Eğitim Vakfı'nı kurdu.

Haberal Eğitim Vakfı kurulduğu günden bugüne 5000 öğrenciye karşılıksız burs vermiştir. Ayrıca burs verdiği öğrencilere eğitim ile birlikte çalışma imkanı sunmuş, ulusal ve uluslararası alanda destek sağlamıştır.

Amerikan Cerrahi Derneği (Fellow of the American College of Surgeons - FACS) üyesi seçildi.

1987 Orta Doğu Organ Nakli Derneği Kurucusu ve Başkanı oldu.

1988 İstanbul'da, Türkiye'de ilk defa Bölgesel Doğu Akdeniz Yanık Kongresi'ni düzenledi.

2-4 Kasım, Ankara'da ilk Orta Doğu Organ Nakli Derneği Kongresi'ni düzenledi.

8 Aralık, Türkiye'de ve bölgede kadavradan ilk başarılı karaciğer naklini gerçekleştirdi.

1990 Ekim, Türkiye Organ Nakli Derneği Kurucusu ve Başkanı oldu.

15 Mart, Türkiye, Avrupa ve bölgede bir ilk olan, çocuklarda canlıdan kısmi karaciğer naklini gerçekleştirdi.

24 Nisan, Dünya'da ilk kez bir Türk ve Müslüman bilim adamı, erişkinde canlıdan kısmi karaciğer naklini gerçekleştirdi.

1992 16 Mayıs, Dünya'da ilk kez bir Türk ve Müslüman bilim adamı, aynı canlı donörden kısmi karaciğer ve böbrek naklini gerçekleştirdi.

New York Bilim Akademisi üyesi oldu.

1993 Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı ve Haberal Eğitim Vakfı ile birlikte Başkent Üniversitesi'ni kurdu.

Üniversite, 11 fakülte (Fen-Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Tıp, Sağlık Bilimleri, İletişim, Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık ile Eğitim Fakülteleri), 7 enstitü (Organ Nakli ve Gen Bilimleri, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, Yanık, Yangın ve Doğal Afetler, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler) ve 5 Meslek Yüksek Okulu ile İngilizce Hazırlık Okulu'ndan oluşmaktadır.

Ankara'da Başkent Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni açtı.

1994 3 Eylül, İzmir'de Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni açtı.

1995 Türkiye'de Yanık ve Yangın Afetleri Derneği'ni kurdu.

1998 Yalova'da, Türkiye'de kırsal kesimde hizmet veren ilk Diyaliz Merkezi'ni açtı.

Haziran, Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi'ni açtı.

Orta Doğu Yanık ve Yangın Afetleri Derneği'ni kurdu.

1999 Ankara'da Başkent Üniversitesi Ayşeabla Okulları'nı açtı.

2000 Temmuz, Alanya Başkent Üniversitesi Hastanesi'ni açtı.

Ağustos , Dünya Transplantasyon Derneği'nin Roma'daki kongresinde kendisine Türkiye ve dünyada organ naklinin gelişimine yaptığı katkılardan dolayı ilk kez Türk ve Müslüman bir bilim adamı olarak "MİLENYUM MADALYASI" verildi.

20 Kasım, Ankara'da yeni Başkent Üniversitesi Hastanesi'ni açtı.

20 Nisan, Transplant Olimpiyatları Derneği etkinlikleri yapıldı.

2002 Başkent Üniversitesi Adana Seyhan Hastanesi'ni açtı.

14 Ocak Klinik ve Deneysel Araştırmalar Derneği'ni kurdu.

2003 Amerikan Cerrahi Birliği (American Surgical Association - ASA) Onursal Üyesi seçildi.

Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi'ni açtı.

2004 Cerrahi Araştırmalar Akademisi (Academy of Surgical Research) Üyesi ve Türkiye Temsilcisi oldu.

"Kanal B", "Radyo Başkent", ve "Başkent Haber Ajansı" nı kurdu.

2004 yılı Ağustos ayında Japonya'da yapılan Dünya Yanık Derneği (International Society for Burn Injuries-ISBI) kongresinde 2006-2008 Dönem Başkanlığı'na seçildi.

2005 Eylül, Prag, Uluslar arası Cerrahlar Birliği (Fellow of the International College of Surgeons - FICS), üyesi seçildi.

2006 15-23 Mayıs, Massachusetts General Hospital ve Johns Hopkins Hospital'da ders vermek için davet edildi.

4 Mayıs, Dünya Organ Nakli Derneği'nin Orta Doğu ve Afrika bölge encümeni olarak seçildi.

15 Mayıs, Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nde Fahri Doktora unvanı verildi.

15 Mayıs, Pakistan Karaçi'de Üniversitesi tarafından Bilimsel Doktora unvanı verildi.

Haziran, Orta Doğu Yanık ve Yangın Afetleri Derneği (the Middle East Burn and Fire Disaster Society-MEBFDS) Başkanlığı'na seçildi.

Eylül, Dünya Yanık Derneği (International Society for Burn Injuries-ISBI) 2006-2008 dönem başkanı oldu.

Eylül, Brezilya Yanık Derneği Yönetim Kurulu Onursal Üyesi seçildi.

Uluslararası Cerrahlar Birliği üyeliğine seçildi.

26 Kasım, Kuveyt Sağlık Bakanı Şeyh Ahmad Al-Abdulla Al-Sabah tarafından "Ömür Boyu Başarı Ödülü" verildi.

2007

13-15 Mayıs, Doğal Bağışıklık Derneği Toplantısı'nı ( Society of Innateimmunity Meeting) Ankara'da düzenledi.

01-07 Temmuz, Organ Nakli Derneği' nin Yeni Fikir Lider Toplantısı'nı ( The Transplantation Society New Key Opinion Leader Meeting ) Ankara'da düzenledi.

04-06 Temmuz, Başkanlığını yaptığı Türkiye Organ Nakli Derneği'nin 9. Bilimsel Kongresi'ni (9th Meeting of the Turkish Transplantation Society) Ankara'da düzenledi.

17 Eylül, Ankara' da Cerrahi Müdahelede Kalite ve Eğitim Konulu Sempozyum ( Symposium on Surgical Education and Quality) düzenledi.

18-19 Ekim, Uluslararası Cerrahlar Birliği Avrupa Federasyonu Türkiye Bölümü Toplantısı' nı (International College of Surgeons European Federation Turkey Section Meeting) Antalya'da düzenledi.

2 Kasım, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından Organ Bağışı ve Organ Nakli alanında yapılan çalışmalarda verdiği destekten dolayı ödülü takdim edildi.

4 Kasım, Birinci Uluslar arası Yanık Haftası'nda (First National Burns Week) Dubai'de ödülü takdim edildi.

Almanya Münih'de bir irtibat ofisi kurdu.

 

2008

18 Şubat, Böbrek nakli alanındaki öncülüğü ve böbrek nakli alanına yapmış olduğu değerli katkılarından dolayı ödülü Prens Abdulaziz Bin Salman tarafından takdim edildi.

13 Mart, Karaciğer nakli alanındaki öncülüğü ve karaciğer nakli alanına yapmış olduğu değerli katkılarından dolayı ödülü Prens Raad Bin Zeid tarafından takdim edildi.

27 Mart, Organ Bağışı ve Organ Nakli alanında yapılan çalışmalarda verdiği desteklerden dolayı ödülü Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fikri Canoruç tarafından takdim edildi.

02 Haziran, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Ümitköy Semt Polikliniği'ni açtı.

5 Eylül, Washington Universitesi Konuk Profesörlüğü (Washington University Visiting Professorship) ödülü aldı.

10 Eylül, Uluslararası Yanık Derneği (International Society for Burn Injuries) 2006-2008 yılları arasındaki başkanlık görevinin sona ermesiyle beraber deneğe yapmış olduğu katkılardan dolayı ödül aldı.

30 Eylül, Prague Yanık Merkezi'nde (Prague Burn Center) Prof. Dr. Radana Königova tarafından Onursal Üyelik Ödülü takdim edildi.

Sindh Üroloji ve Organ Nakli Enstitüsü ( Sindh Institute of Urology and Transplantation) tarafından Onursal Konuk Plaketi ödülü aldı.

İran Medikal Bilimler Akademisi'nden ( Academy of Medical Sciences of Iran) Onursal Üyelik Ödülü aldı.

Orta Doğu Organ Nakli Derneği ( Middle East Society for Organ Transplantation) tarafından organ nakli ve bağışı alanında yapmış olduğu katkılarından dolayı ödülü takdim edildi.

 

2009

2 Ekim, Beyrut’ta, Asya Organ Nakli Derneği (Congress of the Asian Society of Transplantation) tarafından Onursal Konuk Plaketi ile ödüllendirildi.

 

2010

Uluslararası Yanık Derneği’nin (International Society for Burn Injuries) 50. yıl dönümünün kutlandığı 15. Uluslarası Yanık Derneği Kongresi’ni 21-25 Haziran 2010 tarihleri arasında İstanbul, Swissôtel’de düzenledi.

24 Haziran, Uluslararası Yanık Derneği Dönem Başkanı Dr. Ronald G. Tompkins tarafından Onursal Üyelik Ödülü takdim edildi.

4 Ekim, Amerikan Cerrahlar Koleji tarafından 97 yıllık tarihinde ilk kez bir Türk cerrahı "ŞEREF ÜYE"liğine seçildi.

 

2011

12 Haziran’da gerçekleştirilen Genel Seçimler’de 24. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili seçildi.

 

2013

1 Temmuz, Uluslararası Haberal Transplantasyon ve Eğitim Vakfı’nı (IHTEF) kurdu.

3 Aralık, Dünya Tıp, Tıbbi Araştırma-Teknik ve Etik Bilimler Akademisi'nin (WAMBES) Açılış Toplantısını Ankara'da düzenledi.

4-6 Aralık, Karaciğer Transplantasyonu 25.Yıldönümü Kongresini Prof. Dr. Thomas E. Starzl Onuruna Ankara'da düzenledi. Kongre esnasında, Kuveyt Transplantasyon Derneği, Ürdün Cerrahi Derneği ve Pan Arap Karaciğer Transplantasyon Derneği tarafından “Başarı Ödülüne” layık görüldü.

 

2014

10-13 Eylül, Orta Doğu Organ Nakli Derneği'nin (MESOT) 14. Kongresini İstanbul'da düzenledi. 2014-2016 yılları arasında geçerli Dernek Başkanlığı görevine başladı.

16-18 Ekim, Amman, Ürdün Cerrahi Derneği (Jordanian Surgical Society) tarafından Şükran Ödülü takdim edildi.

Kasım, Amerikan Cerrahlar Koleji (American College of Surgeons) tarafından 2014-2017 dönemi arasında "Yöneticiler Kurulu Üyesi" olarak seçildi.

2-3 Aralık, Buenos Aires, Arjantin Tıp Akademisi (Argentinean Academy of Medicine) tarafından Onursal Üyelik Ödülü ve Ulusal Tıp Akademisi ve Sosyal Bilimler ve Yönetim Bilimleri Üniversitesi (UCES) tarafından Onursal Doktora (Doctor Honoris Causa of La Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales) ünvanı verildi.

10 Aralık, Bişkek, Kırgız-Rus Slav Üniversitesi (Kyrgyz-Russian Slavic University) tarafından Onursal Profesör ünvanı verildi.

15 Aralık, Ankara, Türk Dünyası Transplantasyon Derneği'ni (Turkic World Transplantation Society, TDTD) kurdu.

 

2015

20-22 Mayıs, Türk Dünyası Transplantasyon Derneği'nin (TDTD) 1. Kongresini Kazakistan'ın Astana şehrinde 22 farklı ülkeden 550'ye yakın kişinin katılımıyla ve büyük bir başarıyla düzenledi.

 

2016

1-3 Haziran, Türkiye Organ Nakli Derneği (TOND) ve Türk Dünyası Transplantasyon Derneği'nin (TDTD) Müşterek Kongresini Azerbaycan'ın Bakü şehrinde 21 farklı ülkeden 450'ye yakın kişinin katılımıyla ve büyük bir başarıyla düzenledi.

18 Ağustos, Hong Kong, Dünya Organ Nakli Derneği (The Transplantation Society) tarafından 2018-2020 dönemi arasında "Başkan" olarak anons edildi ve 18 Ağustos 2016 tarihi itibariyle "Seçilmiş Başkan" olarak Yönetim Kurulu'nda göreve başladı.

3-4 Kasım, Ankara, Türkiye Organ Nakli Derneği (TOND)’nin Prof. Dr. Thomas E. Starzl'ın 90. yaş günü onuruna Karaciğer Tümörleri ve Transplantasyonu konulu uluslararası sempozyumunu düzenledi.

 

2017

8 Mart, Kraliyet Tıp Akademisi tarafından, derneğin 212 yıllık tarihinde ilk kez "Distiguished Fellow" unvanı verildi.

11-12 Mayıs, Amerikan Cerrahlar Koleji Türkiye Bölümü toplantısını Başkent Üniversitesi Bağlıca kampüsünde büyük bir başarıyla düzenlenledi. Ana teması "Cerrahi Enfeksiyonlar" olan toplantıya 200'ün üzerinde bilim insanı katıldı.

23 Ekim, Amerikan Cerrahlar Koleji (ACS) tarafından 104 yıllık tarihinde ilk kez, uluslararası bir üyeye, sağlığa, eğitime ve insanlığa katkılarından dolayı "Distinguished Philanthropist Award" (Hayırseverlik Ödülü) verildi.

1-3 Kasım, Türkiye Organ Nakli Derneği (TOND) ve Türk Dünyası Transplantasyon Derneği'nin (TDTD) 2. Müşterek Kongresini Ankara'da, 29 farklı ülkeden yaklaşık olarak 400 kişinin katılımıyla ve büyük bir başarıyla düzenledi.

Aralık 2017, İnsanlığa katkılarından ötürü Ürdün Prensi Raad bin Zaid tarafından "Sheikh al Cerrahiye" ünvanı ile ödüllendirildi.

 

2018

10-12 Mayıs, Amerikan Cerrahlar Koleji Bölge toplantısını Başkent Üniversitesi Bağlıca kampüsünde büyük bir başarıyla düzenlenledi. Ana teması "Bölgemizde Tıbbi ve Cerrahi Eğitim ve Cerrahideki Son Gelişmeler" olan toplantıya 12 farklı ülkeden 200'ün üzerinde bilim insanı katıldı.

4 Temmuz, Dünya Organ Nakli Derneği'nin Madrid'de düzenlenen 27. Uluslararası kongresinde, gerçekleşen faaliyet toplantısı sonrasında Dünya Organ Nakli Derneği (TTS) Başkanı olarak görevine resmen başlamıştır.

27 Ağustos, 37. Uluslararası Tıp Bilimleri Akademisi (IMSA) Kongresi'ne onur konuğu olarak davet edildi. Galsgow'da 400 yılı aşkın geçmişi olan The Royal College of Phisicians and Surgeons'un tarihi binasında yapılan kongrede kendisine Onursal Üyelik Ödülü takdim edildi.

5-7 Eylül, Orta Doğu Organ Nakli Derneği'nin (MESOT) 16. Kongresini Ankara'da başarıyla düzenledi. Toplantıya 39 farklı ülkeden 300'ün üzerinde bilim insanı katıldı.

18 Eylül, Organ nakli bilimsel alanı ve klinik uygulaması, bilimsel iletişim, sürekli eğitim, dünya genelinde organ nakli uygulamasına dair yasal, etik ve doku ve organ bağışı sürecinin (LEDO) gelişmesini desteklemek amacıyla Dünya Organ Nakli Vakfı'nı (ITF) kurdu.

20 Aralık, Turcomoney dergisi tarafından "Türkiye'ye ve Dünya'ya Değer Katanlar" ödülü takdim edildi.

 

2019

17 Ocak, Londra'da bulunan Queen Mary Üniversitesi’ne Konuk Profesör olarak davet edildi ve Konuk Profesörlük Ödülü (Queen Mary University of London Visiting Professorship) takdim edildi.

27 Şubat, Mısır Nefroloji ve Transplantasyon Derneği'nin (ESNT) 37. Kongresi'ne onur konuğu olarak davet edildi ve konuşmasının ardından kendisine "organ nakline dünya çapında yaptığı katkılarından" dolayı ödül takdim edildi.

28-29 Mart, Başkanlığını yürüttüğü Dünya Organ Nakli Derneği'nin 1. Bölgesel Kongresi'ni büyük bir başarıyla İstanbul'da düzenledi. Ana teması "Ülkemizde ve Dünyada Organ Bağışı ve Arttırmanın Yolları" olan kongreye 52 farklı ülkeden yaklaşık 350 kişi katıldı.

5 Haziran, Glasgow Kraliyet Hekimler ve Cerrahlar Koleji (RCPSG) tarafından 1500 kişinin katıldığı bir törenle tarihinde ilk kez bir Türk cerraha Onursal Üyelik ödülü takdim edildi.

5-6 Eylül, Amerikan Cerrahlar Koleji Türkiye Bölümü toplantısını Kızılcahamam Patalya otelinde düzenlenledi. Ana teması "Minimal İnvaziv Cerrahide Gelişmeler" olan toplantıya 100'ün üzerinde bilim insanı katıldı.

29 Eylül, Asya Transplantasyon Derneği (ASOT)16. kongresi, 29 Eylül- 2 Ekim 2019 tarihlerinde Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yapıldı. Prof. Dr. Mehmet Haberal kongreye onur konuğu olarak davet edildi ve kongrenin açılışını gerçekleştirdi. Kongre esnasında Hindistan Organ Nakli Derneği (ISOT) tarafından kendisine Onursal Üyelik ödülü takdim edildi.

10-11 Ekim, Türkiye Organ Nakli Derneği (TOND) ve Türk Dünyası Transplantasyon Derneği'nin (TDTD) 3. Müşterek Kongresini Özbekistan’ın başkenti Taşkent'de, 22 farklı ülkeden yaklaşık olarak 450 kişinin katılımıyla ve büyük bir başarıyla düzenledi.

Kongre esnasında Taşkent Pediatrik Medikal Enstitüsü tarafından kendisine Fahri Profesörlük Ünvanı verildi. Buna ek olarak, Özbekistan Sağlık Bakanı tarafından Özbekistan Cumhuriyeti Üstün Sağlık Hizmetleri Ödülü takdim edildi.

7-8 Kasım, Uluslararası Tıp Bilimleri Akademisi (IMSA) ile birlikte Ankara, Kızılcahamam Patalya otelde, ana teması “Medikal Enfeksiyonlar” IMSACON 2019 toplantısını düzenledi.

22-24 Kasım, 16. Pan Helenik Endokrin kongresinin açılış konuşmasını yapmak üzere Atina’ya davet edildi ve kongre sırasında Helenik Endokrin Cerrahlar Derneği tarafından kendisine Dostluk Nişanı takdim edildi.

12 Aralık, Aktobe Kazakistan’da düzenlenen Organ Bağışı Sempozyumuna Onur Konuğu olarak davet edildi. Kongre esnasında kendisine Aktobe Valisi tarafından “Aktobe’nin 150. Kuruluş Yıldönümü” nedeniyle özel olarak tasarlanan madalyon takdim edildi.

Aktobe Tıp Fakültesinde 5000 kişinin üzerinde katılımcıya seslenen Prof. Dr. Mehmet Haberal’a Üniversite Rektörü Prof. Dr. Murat Teleuov tarafından “Fahri Profesörlük” ünvanı verildi.

 

2020

İspanya Kralı Felipe VI tarafından bilime, eğitime ve insanlığa yaptığı üstün katkılardan dolayı İspanya Sivil Liyakat Nişanı takdim edildi, 20 Şubat 2020.

12-13 Mart, Ölen İnsanların Organlarının Kullanımı ve Bu Konuya Dini Bakış adlı Uluslararası Sempozyumu Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsünde düzenledi. 16 farklı ülkeden yaklaşık olarak 285 kişinin katılımıyla ve büyük bir başarıyla düzenlenen Sempozyuma Yurtiçi ve yurtdışından İslam, Musevi ve Hristiyan camialarının önde gelen din adamları, konusunda dünyaya liderlik eden pek çok bilim insanı, medya temsilcileri ile Tıp ve İlahiyat Fakültesi öğrencileri katıldı.

Haziran, Diagnostic and Interventional Radiology in Liver and Kidney Transplantation adlı kitabın editörlüğünü yaptı.

3-4 Eylül, Amerikan Cerrahlar Koleji Türkiye Bölümü toplantısını Kızılcahamam Patalya otelinde düzenlendi. Ana teması "Emergency Surgery Including Burns" olan toplantı Covid-19 nedeniyle videokonferans yoluyla düzenlendi. Dünya çapında 30’un üzerinde bilim insanının davetli konuşmacı olarak katıldığı toplantının bildirileri özel bir sayı halinde yayınlandı.

 

2021

Burn Care and Prevention isimli uluslararası dergiyi yayın hayatına kazandırdı. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında basılan derginin amacı uluslararası arenada yanık tedavisi konusunda yapılan çalışmaların yayınlanmasıdır.

7 Nisan, Covid-19 Pandemi Döneminde Bölgemizde Organ Bağışı ve Organ Naklinin Arttırılması konulu 1. MESOT (Orta Doğu Organ Nakli Derneği) Webinarını bölgenin ileri gelen bilim insanlarının katılımıyla düzenledi.

9 Haziran, Covid-19 Pandemi Döneminde Kadavradan Organ Bağışının Arttırılması konulu 2. MESOT (Orta Doğu Organ Nakli Derneği) Webinarını bölgenin ve dünyanın ileri gelen bilim insanlarının katılımıyla düzenledi.

24-25 Haziran, Kurucusu olduğu Türkiye Organ Nakli Derneği ile Türk Dünyası Transplantasyon Derneği öncülüğünde Karaciğer Tümörleri konulu uluslararası Sempozyumu Kızılcahamam Patalya otelinde düzenledi. Konusunda uzman 100'ü aşkın bilim insanı ise pandemi nedeniyle videokonferans yoluyla toplantıya katıldı.

Eylül, Editörü ve yazarı olduğu Transplantation in Turkey and in Our Regions adlı kitabı yayınladı.

15-16 Ekim, Bogomolets Kiev ulusal Tıp Üniversitesi ile Bşakent Üniversitesi işbirliğiyle, Ukrayna’da düzenlenen ilk organ nakli sempozyumuna öncülük etti. Ukrayna Türkiye Bilimsel Sempozyumunun ilk gününde Prof. Dr. Mehmet Haberal ve ekibi tarafından gerçekleştirilen böbrek nakli Ukrayna’nın 46 kendinde ve 7 ülkede 800’e yakın kişi tarafından canlı olarak izlendi.

4-5 Kasım, Kurucusu olduğu Türkiye Yanık ve Yangın Afetleri Derneği ile Ortadoğu Yanık ve Yangın Afetleri Derneği öncülüğünde Uluslararası Yanık ve Yangın Afetleri kongresini Kızılcahamam Patalya otelinde düzenledi. Dünyanın pek çok ülkesinden video konferans yoluyla toplantıya katılan 150’ye yakın bilim insanı ülkelerindeki yanık tedavisi alanındaki gelişmeleri ve tecrübelerini aktardı.

 

2022

Türkiye’de ve dünyada halk sağlığın yaptığı dikkate değer katkılardan ötürü Dünya Sağlık Örgütü tarafından İhsan Doğramacı Halk Sağlığı Vakfı ödülüne layık görüldü, Ocak 2022.

10-11 Şubat 2022 tarihlerinde “Çocuklarda Böbrek ve Karaciğer Transplantasyonu” konulu Uluslararası Sempozyumu Kızılcahamam Patalya otelinde düzenledi. Türkiye, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Ürdün, Mısır, Kuveyt, Suriye, Afrika, Hindistan, Suudi Arabistan, Avustralya, Lübnan, Ukrayna, Gürcistan, Türki Cumhuriyetlerden pek çok bilim insanının katıldığı Sempozyumda özellikle Orta Doğu ve Orta Asya’da pediatrik böbrek ve karaciğer nakli alanındaki gelişmeler ele alındı.

5-6 Mayıs 2022 tarihlerinde “Canlı ve Kadavradan Organ Bağışlarında Güncel Donör Kriterlerinin” ele alındığı Uluslararası Sempozyumu Kızılcahamam Patalya otelinde düzenledi. 34 ülkeden 200’e yakın bilim insanının katıldığı Sempozyumda, güncel donör kriterleri ele alındı ve donör havuzunun ne şekilde genişletilebileceği üzerinde stratejiler üzerinde görüşüldü. Sempozyum sırasında kendisine Kazakistan Aktobe Sağlık Bakanı tarafından Sağlık Onur Madalyası takdim edildi.

Bakü, Azerbaycan’da düzenlenen 3. Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon kongresine Onursal Konuşmacı olarak davet edildi, Haziran 2022.

28 Ağustos- 01 Eylül 2022 tarihleri arasında Meksika, Guadalajara’da düzenlenen 21. Uluslararası Yanık Derneği Kongresi’nde, yanık alanında hasta bakımı, araştırma ve tedavide yaptığı çalışmalardan dolayı 4 yılda bir verilen ve “Yanık Alanının Nobel Ödülü” olarak da adlandırılan “2022 Tanner-Vandeput-Boswick Burn Prize” ödülüne layık görüldü, Ağustos 2022.

 Editörlük çalışmaları:

 • Orta Doğu Organ Nakli Derneği’nin resmi yayını olan ve MEDLINE/PubMed ve MEDLINE, Index Medicus, Excerpta Medica, science Citation Index Expanden TM and Journal Citation Report/Science Edition tarafından indekslenen Experimental and Clinical Transplantation dergisi Baş Editörü "Experimental and Clinical Transplantation" dergisi Editörü
 • Dünya Organ Nakli Derneği'nin yayın organı olan Transplantation Proceedings dergisi,
  • 1996 Misafir Editörü
  • 1998 Misafir Editörü
  • 2000 Misafir Editörü
  • 2002 Misafir Editörü
  • 2004 Misafir Editörü
  • 2005 Misafir Editörü
  • 2006 Misafir Editörü
  • 2008 Misafir Editörü
 • International Medical Journal dergisi Yayın Kurulu Üyesi
 • Investigative Surgery dergisi Yayın Kurulu Üyesi
 • Clinical Transplantation dergisi Yayın Kurulu Üyesi
 • Transplantation Proceedings dergisi Yayın Kurulu Üyesi
 • Saudi Journal of Kidney Diseases dergisi Yayın Kurulu Üyesi
 • Burn Care and Rehabilitation dergisi Yayın Kurulu Üyesi
 • Urology Journal dergisi Yayın Kurulu Üyesi
 • Journal of Burn Care and Rehabilitation dergisi Uluslararası Yayın Kurulu Üyesi
 • Archives of Iranian Medicine dergisi Yayın Kurulu Üyesi
 • American Journal of Disaster Medicine dergisi Yayın Kurulu Üyesi

Aralık 2022 itibariyle,
 • 3399 böbrek, 720 karaciğer nakli yaptı
 • 40'dan fazla ulusal ve uluslararası bilimsel kongre düzenledi
 • 35 ulusal ve uluslararası tıp derneği üyesi
 • 2000'e yakın Türkçe ve İngilizce bilimsel yayının yazarı. 5 İngilizce, 4 Türkçe kitabı yazarı.
 • Tıp alanında 44 ulusal ve uluslararası ödül sahibi
10000'den fazla çalışanı olan Başkent Üniversitesi bünyesinde 10 hastane, 10 poliklinik, 13 diyaliz merkezi, biri Adana biri Ankara'da olmak üzere 2 kolej, 2 otel, 6 vakıf, 4 vakıf iktisadi işletme bulunmaktadır.


01.05.2009 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı : 12153949