Kamuoyu Açıklamaları »

My Life in Burns »
Transplantation in Turkey »


Prof. Dr. Mehmet Haberal’a İngiltere Kraliyet Tıp Derneği “Distinguished Fellowships” Ödülü verdi

International Symposium Liver Tumors and Transplantation

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Kırgızıstan-Yeltsin Üniversitesi'nde..

Prof. Dr. Mehmet Haberal’a Amerikan Yanık Derneği “Özel Başarı Ödülü” verdi

Liver Transplantation 25th Anniversary

Guidelines for the International Burn Fellowship Program

İstanbul Deklarasyonunun 5. Yılı anısına DOHA’da Yapılan Uluslararası Toplantı, Prof. Dr. Mehmet Haberal Adına Saygı Duruşu ile Başlatıldı

Prof.Dr. Mehmet Haberal, Amerikan Cerrahlar Koleji 'ŞEREF ÜYE'liğine seçilmiştir
 
Prof.Dr. Mehmet Haberal
1944 Rize'nin Pazar ilçesi Subaşı Köyü'nde doğdu.

1954 Zonguldak Gazi İlkokulu'nu bitirdi.

1961 Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi’nde orta ve lise öğrenimini tamamladı.

1967 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi.

1971 Ekim'de Genel Cerrahi alanında uzman oldu.

1973 ABD Galveston, Texas'da Shriner's Yanık Enstitüsü (Shriner's Burns Institute) ve John Seally Hastanesi'nde yanık tedavisi üst ihtisası yaptı.

1974-75 1 Ocak 1974 - 30 Haziran 1975 yılında Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi, Transplantasyon Merkezi'nde transplantasyon üst ihtisası yaptı.

1975 Temmuz'da Hacettepe Üniversite Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü'nde Yanık ve Organ Nakli Ünitelerini kurdu.

3 Kasım'da Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde Türkiye'de ilk kez canlı donörden böbrek naklini gerçekleştirdi.

Dünya Yanık Derneği ulusal temsilcisi seçildi.

1976 Genel Cerrahi alanında Doçent oldu.

1978 10 Ekim'de Avrupa Organ Nakli Vakfı'ndan (Eurotransplant) temin edilen organla Türkiye'de ilk kez kadavradan böbrek naklini gerçekleştirdi.

1979 3 Haziran'da yasalaşan 2238 sayılı kanun ile Organ ve doku nakli yasasının çıkmasını sağladı.

27 Temmuz'da Türkiye'de ilk kez yerli kaynaklı kadavradan böbrek naklini gerçekleştirdi.

26-27 Mayıs 1. Ulusal Yanık Kongresini Ankara'da düzenledi.

1980 4 Eylül'de Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı'nı kurdu.

1982 12 Mart, Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı'na bağlı Ankara'da ilk Hemodiyaliz Merkezi'ni kurdu.

Genel Cerrahi Profesörü oldu.

Dünya Yanık Derneği Yürütme Kurulu üyesi ve aynı derneğin Doğu Akdeniz Bölge temsilcisi seçildi.

1983 Ankara'da ilk organ nakli kongresini düzenledi.

O zamana değin tüm dünyada en fazla 36 saat saklanabilen kadavra böbreklerin soğuk iskemi sürelerini 111 saate kadar uzatılmasını sağlayan çalışmasını yaptı.

Tıbbi alandaki başarılı katkılarından dolayı Sedat Simavi Vakfı, Sağlık Bilimleri Ödülü'nü aldı.

1984 Akdeniz Yanık Kulübü kurucu üyesi seçildi.

Orta Doğu'da organ paylaşımı ve teminini kolaylaştırmak için Orta Doğu Diyaliz ve Organ Nakli Vakfı'nı kurdu.

1985 17-20 Kasım, İstanbul'da Orta Doğu Diyaliz ve Organ Nakli Vakfı'nın ilk kongresini düzenledi.

16 Eylül, Ankara'da Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı Hastanesi'ni kurdu.

Amerikan Yanık Derneği tarafından "EVERETT IDRIS EVANS ÖZEL ÖDÜLÜ" takdim edildi.

1986 Dünya Yanık Derneği Genel Sekreter Yardımcısı seçildi.

Eylül, Haberal Eğitim Vakfı'nı kurdu.

Haberal Eğitim Vakfı kurulduğu günden bugüne 5000 öğrenciye karşılıksız burs vermiştir. Ayrıca burs verdiği öğrencilere eğitim ile birlikte çalışma imkanı sunmuş, ulusal ve uluslararası alanda destek sağlamıştır.

Amerikan Cerrahi Derneği (Fellow of the American College of Surgeons - FACS) üyesi seçildi.

1987 Orta Doğu Organ Nakli Derneği Kurucusu ve Başkanı oldu.

1988 İstanbul'da, Türkiye'de ilk defa Bölgesel Doğu Akdeniz Yanık Kongresi'ni düzenledi.

2-4 Kasım, Ankara'da ilk Orta Doğu Organ Nakli Derneği Kongresi'ni düzenledi.

8 Aralık, Türkiye'de ve bölgede kadavradan ilk başarılı karaciğer naklini gerçekleştirdi.

1990 Ekim, Türkiye Organ Nakli Derneği Kurucusu ve Başkanı oldu.

15 Mart, Türkiye, Avrupa ve bölgede bir ilk olan, çocuklarda canlıdan kısmi karaciğer naklini gerçekleştirdi.

24 Nisan, Dünya'da ilk kez bir Türk ve Müslüman bilim adamı, erişkinde canlıdan kısmi karaciğer naklini gerçekleştirdi.

1992 16 Mayıs, Dünya'da ilk kez bir Türk ve Müslüman bilim adamı, aynı canlı donörden kısmi karaciğer ve böbrek naklini gerçekleştirdi.

New York Bilim Akademisi üyesi oldu.

1993 Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı ve Haberal Eğitim Vakfı ile birlikte Başkent Üniversitesi'ni kurdu.

Üniversite, 11 fakülte (Fen-Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Tıp, Sağlık Bilimleri, İletişim, Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık ile Eğitim Fakülteleri), 7 enstitü (Organ Nakli ve Gen Bilimleri, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, Yanık, Yangın ve Doğal Afetler, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler) ve 5 Meslek Yüksek Okulu ile İngilizce Hazırlık Okulu'ndan oluşmaktadır.

Ankara'da Başkent Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni açtı.

1994 3 Eylül, İzmir'de Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni açtı.

1995 Türkiye'de Yanık ve Yangın Afetleri Derneği'ni kurdu.

1998 Yalova'da, Türkiye'de kırsal kesimde hizmet veren ilk Diyaliz Merkezi'ni açtı.

Haziran, Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi'ni açtı.

Orta Doğu Yanık ve Yangın Afetleri Derneği'ni kurdu.

1999 Ankara'da Başkent Üniversitesi Ayşeabla Okulları'nı açtı.

2000 Temmuz, Alanya Başkent Üniversitesi Hastanesi'ni açtı.

Ağustos , Dünya Transplantasyon Derneği'nin Roma'daki kongresinde kendisine Türkiye ve dünyada organ naklinin gelişimine yaptığı katkılardan dolayı ilk kez Türk ve Müslüman bir bilim adamı olarak "MİLENYUM MADALYASI" verildi.

20 Kasım, Ankara'da yeni Başkent Üniversitesi Hastanesi'ni açtı.

20 Nisan, Transplant Olimpiyatları Derneği etkinlikleri yapıldı.

2002 Başkent Üniversitesi Adana Seyhan Hastanesi'ni açtı.

14 Ocak Klinik ve Deneysel Araştırmalar Derneği'ni kurdu.

2003 Amerikan Cerrahi Birliği (American Surgical Association - ASA) Onursal Üyesi seçildi.

Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi'ni açtı.

2004 Cerrahi Araştırmalar Akademisi (Academy of Surgical Research) Üyesi ve Türkiye Temsilcisi oldu.

"Kanal B", "Radyo Başkent", ve "Başkent Haber Ajansı" nı kurdu.

2004 yılı Ağustos ayında Japonya'da yapılan Dünya Yanık Derneği (International Society for Burn Injuries-ISBI) kongresinde 2006-2008 Dönem Başkanlığı'na seçildi.

2005 Eylül, Prag, Uluslar arası Cerrahlar Birliği (Fellow of the International College of Surgeons - FICS), üyesi seçildi.

2006 15-23 Mayıs, Massachusetts General Hospital ve Johns Hopkins Hospital'da ders vermek için davet edildi.

4 Mayıs, Dünya Organ Nakli Derneği'nin Orta Doğu ve Afrika bölge encümeni olarak seçildi.

15 Mayıs, Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nde Fahri Doktora unvanı verildi.

15 Mayıs, Pakistan Karaçi'de Üniversitesi tarafından Bilimsel Doktora unvanı verildi.

Haziran, Orta Doğu Yanık ve Yangın Afetleri Derneği (the Middle East Burn and Fire Disaster Society-MEBFDS) Başkanlığı'na seçildi.

Eylül, Dünya Yanık Derneği (International Society for Burn Injuries-ISBI) 2006-2008 dönem başkanı oldu.

Eylül, Brezilya Yanık Derneği Yönetim Kurulu Onursal Üyesi seçildi.

Uluslararası Cerrahlar Birliği üyeliğine seçildi.

26 Kasım, Kuveyt Sağlık Bakanı Şeyh Ahmad Al-Abdulla Al-Sabah tarafından "Ömür Boyu Başarı Ödülü" verildi.

2007

13-15 Mayıs, Doğal Bağışıklık Derneği Toplantısı'nı ( Society of Innateimmunity Meeting) Ankara'da düzenledi.

01-07 Temmuz, Organ Nakli Derneği' nin Yeni Fikir Lider Toplantısı'nı ( The Transplantation Society New Key Opinion Leader Meeting ) Ankara'da düzenledi.

04-06 Temmuz, Başkanlığını yaptığı Türkiye Organ Nakli Derneği'nin 9. Bilimsel Kongresi'ni (9th Meeting of the Turkish Transplantation Society) Ankara'da düzenledi.

17 Eylül, Ankara' da Cerrahi Müdahelede Kalite ve Eğitim Konulu Sempozyum ( Symposium on Surgical Education and Quality) düzenledi.

18-19 Ekim, Uluslararası Cerrahlar Birliği Avrupa Federasyonu Türkiye Bölümü Toplantısı' nı (International College of Surgeons European Federation Turkey Section Meeting) Antalya'da düzenledi.

2 Kasım, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından Organ Bağışı ve Organ Nakli alanında yapılan çalışmalarda verdiği destekten dolayı ödülü takdim edildi.

4 Kasım, Birinci Uluslar arası Yanık Haftası'nda (First National Burns Week) Dubai'de ödülü takdim edildi.

Almanya Münih'de bir irtibat ofisi kurdu.

 

2008

18 Şubat, Böbrek nakli alanındaki öncülüğü ve böbrek nakli alanına yapmış olduğu değerli katkılarından dolayı ödülü Prens Abdulaziz Bin Salman tarafından takdim edildi.

13 Mart, Karaciğer nakli alanındaki öncülüğü ve karaciğer nakli alanına yapmış olduğu değerli katkılarından dolayı ödülü Prens Raad Bin Zeid tarafından takdim edildi.

27 Mart, Organ Bağışı ve Organ Nakli alanında yapılan çalışmalarda verdiği desteklerden dolayı ödülü Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fikri Canoruç tarafından takdim edildi.

02 Haziran, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Ümitköy Semt Polikliniği'ni açtı.

5 Eylül, Washington Universitesi Konuk Profesörlüğü (Washington University Visiting Professorship) ödülü aldı.

10 Eylül, Uluslararası Yanık Derneği (International Society for Burn Injuries) 2006-2008 yılları arasındaki başkanlık görevinin sona ermesiyle beraber deneğe yapmış olduğu katkılardan dolayı ödül aldı.

30 Eylül, Prague Yanık Merkezi'nde (Prague Burn Center) Prof. Dr. Radana Königova tarafından Onursal Üyelik Ödülü takdim edildi.

Sindh Üroloji ve Organ Nakli Enstitüsü ( Sindh Institute of Urology and Transplantation) tarafından Onursal Konuk Plaketi ödülü aldı.

İran Medikal Bilimler Akademisi'nden ( Academy of Medical Sciences of Iran) Onursal Üyelik Ödülü aldı.

Orta Doğu Organ Nakli Derneği ( Middle East Society for Organ Transplantation) tarafından organ nakli ve bağışı alanında yapmış olduğu katkılarından dolayı ödülü takdim edildi.

 

2010

4 Ekim, Amerikan Cerrahlar Koleji tarafından 97 yıllık tarihinde ilk kez bir Türk cerrahı "ŞEREF ÜYE"liğine seçildi.Editörlük çalışmaları:

 • Türkiye Organ Nakli Derneği ve Türkiye Yanık ve Yangın Afetleri Derneği tarafından yayımlanmakta olan tıp dergisi "Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık" dergisi Editörü
 • Ortadoğu Organ Nakli Derneği'nin yayın organı olan "Experimental and Clinical Transplantation" dergisi Editörü
 • Dünya Organ Nakli Derneği'nin yayın organı olan Transplantation Proceedings,
  • 1996 Misafir Editörü
  • 1998 Misafir Editörü
  • 2000 Misafir Editörü
  • 2002 Misafir Editörü
  • 2004 Misafir Editörü
  • 2005 Misafir Editörü
  • 2006 Misafir Editörü
  • 2008 Misafir Editörü
 • International Medical Journal" dergisi Yayın Kurulu Üyesi
 • Investigative Surgery" dergisi Yayın Kurulu Üyesi
 • Clinical Transplantation" dergisi Yayın Kurulu Üyesi
 • Transplantation Proceedings" dergisi Yayın Kurulu Üyesi
 • Saudi Journal of Kidney Diseases" dergisi Yayın Kurulu Üyesi
 • Burn Care and Rehabilitation" dergisi Yayın Kurulu Üyesi
 • Urology Journal" dergisi Yayın Kurulu Üyesi
 • Archives of Iranian Medicine" dergisi Yayın Kurulu Üyesi

22 Kasım 2008 itibariyle
 • 1730 böbrek, 320'dan fazla karaciğer nakli yaptı
 • 22'den fazla ulusal ve uluslararası bilimsel kongre düzenledi
 • 35 ulusal ve uluslararası tıp derneği üyesi
 • 1428 Türkçe ve İngilizce bilimsel yayının yazarı. 2 İngilizce, 4 Türkçe kitabı bulunmakta
 • Tıp alanında 25 ulusal ve uluslararası ödül sahibi
8500 çalışanı olan Başkent Üniversitesi bünyesinde 10 hastane, 1 poliklinik, 13 diyaliz merkezi, biri Adana biri Ankara'da olmak üzere 2 kolej, 2 otel, 6 vakıf, 4 vakıf iktisadi işletme bulunmaktadır.


01.05.2009 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı : 5793935