Kamuoyu Açıklamaları »

My Life in Burns »
Transplantation in Turkey »

  Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın İlkleri

 • Türkiye'nin uluslararası literatürde en fazla bilimsel yayımı bulunan tek rektörü Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Mehmet Haberal.(Uluslararası literatürde 785 olmak üzere toplam 1428 bilimsel yayın)


 • 3 Kasım 1975 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü'nde, Türkiye'de ilk kez annesinden 12 yaşındaki bir çocuğa, akrabalararası böbrek naklini gerçekleştirdi.


 • 10 Ekim 1978'de Avrupa Trasplantasyon Birliği'nden (Eurotransplant) sağlanan ölü böbrek ile Türkiye'de ilk defa kadavradan böbrek transplantasyonununu gerçekleştirdi.


 • 2238 sayılı "Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli" yasasının hazırlanıp, 3 Haziran 1979'da Türkiye'de ilk defa yürürlüğe girmesine de öncülük etti.


 • 1983'te, O zamana kadar tüm Dünyada en fazla 36 saat saklanabilen kadavra böbreklerin saklanma süresini 111 saate kadar uzatılmasını sağlayan çalışmasını yaptı.


 • 8 Aralık 1988'de Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Türkiye'de ilk kadavradan karaciğer naklini gerçekleştirdi.


 • 15 Mart 1990'da Kuzey Afrika, Ortadoğu, Avrupa ve Türkiye'de ilk kez çocuklarda canlıdan segmental karaciğer naklini gerçekleştirdi.


 • 24 Nisan 1990'da Dünya'da ilk kez yetişkinlerde canlıdan segmental karaciğer naklini gerçekleştirdi.


 • 16 Mayıs 1992'de Dünya literatüründe ilk kez yapılan bir uygulamayla aynı vericiden, aynı anda hem kısmi karaciğer naklini, hem de böbrek naklini gerçekleştirdi.


 • 2000’de Dünya Organ Nakli Derneği tarafından ilk kez Türk ve Müslüman bir bilim adamı olarak "Milenyum Madalyası" verildi.

 • 2010’da Amerikan Cerrahlar Koleji'nin 97 yıllık tarihinde ilk kez bir Türk cerrahına “Şeref Üyeliği” verildi.

01.05.2009 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı : 5805331